Tên miền đẹp với giá mềm

Nếu bạn muốn mua một trong những tên miền bên dưới, vui lòng liện hệ qua email bên dưới:

[email protected]

 1. BaloShop.com - Giá: 2000 USD
 2. HoaDep.com (Hoa đẹp) - Giá: 2000 USD
 3. CayKieng.com (Cây Kiểng) - Giá: 2000 USD
 4. DuongVatGia.com (Dương Vật Giả) - Giá: 2000 USD
 5. GaCanh.com (gà cảnh) - Giá: 1200 USD
 6. Gasao.com - Giá: 3000 USD
 7. SieuThiXemay.com (Siêu thị Xe Máy) - Giá: 5000 USD
 8. ThuocGaDa.com (Thuốc gà đá)- Giá: 5000 USD
 9. VietGame.com - Giá: 2000 USD
 10. VietGames.com - Giá: 2000 USD
 11. VietCoffee.com ($2000)
 12. VietFlowers.com ($2000)
 13. VietGlobal.com (đã bán)
 14. VietLong.com ($2000)
 15. VietMarket.com ($5000)
 16. VietMobile.com ($5000)
 17. VietNamPhone.com ($2000)
 18. VietShopping.com ($11000)
 19. VietSite.com ($1200)
 20. VietStock.com ($5000)
 21. XeRe.net (Xe Rẻ ) - Giá: 1500 USD